Ako ovplyvňuje prostredie výber elektromotora?

Published 5 roky ago -


Elektromotory musia byť prevádzkyschopné v rôznych prostrediach. Rozdiely medzi nimi sú také veľké, že často ani nie je možné jednoznačne určiť. Zistite, v akých rôznych podmienkach je možné prevádzkovať elektromotory a ako by mali byť prispôsobené, aby nedochádzalo k ich poškodeniu.

Ideálne prostredie na prevádzku elektromotora je také, kde nehrozí nebezpečenstvo výbuchu, teplota je relatívne stabilná a nad bodom mrazu a samozrejme tam, kde sa nepráši ani nekvapká voda. Samozrejme, vlastnosti takéhoto prostredia je možné dosiahnuť, no ani zďaleka nie všade tam, kde sa vyžaduje prevádzka elektromotora.

Bežné elektromotory od VYBO Electric sú schopné prevádzky v prostredí s teplotou od -20 °C do 50 °C, no okrem teploty prostredia je pri výbere elektromotora potrebné zohľadniť aj ostatné faktory. Pozrieme sa na niektoré základné vlastnosti prostredia, v ktorých je možné prevádzkovať bežné elektromotory a kedy je už lepšie zvoliť špeciálne vyhotovenie motora.

Teplotný rozsah – ako sme už spomenuli, jedným z najdôležitejších parametrov je teplota prostredia. Pre prevádzku v extrémnych teplotách, napríklad -40 °C alebo nad 50 °C sa už vyžaduje špeciálna úprava motora.

Nadmorská výška – väčšina elektromotorov je určená pre prácu v prostredí v nadmorskej výške spravidla do 1 000 metrov nad morom.

Vlhkosť a prašnosť – veľmi často je potrebné elektromotorom vybaviť priestory s vysokou vlhkosťou prípadne vysokou prašnosťou. V tomto prípade sa odporúča krytie vonkajšieho plášťa elektromotora spôsobom podľa príslušnej certifikácie.

Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu – ide o prostredie, kde hrozí výbuch horľavých pár, plynov, prípadne vznietenie horľavých prachov. Tieto elektromotory musia mať platnú certifikáciu ATEX.

Pre prostredie, ktoré nemá ideálne vlastnosti je v drvivej väčšine prípadov potrebné prispôsobiť elektromotor. V súčasnosti však nie je problém poskytnúť elektromotor prakticky pre akokoľvek neštandardné prostredie, presvedčte sa o tom v našej ponuke elektromotorov skladom.

 

comments icon 0 comments
0 notes
0 views
bookmark icon

Write a comment...

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *